Електрозварювальна хірургія як новий крок прогресу


Електрозварювання живих тканин (live tissue bonding/sealing, impedance controlled electric surgery, электросварка живых тканей) — новітня технологія з’єднання/розділення тканин, універсальна для використання хірургом, найощадливіша щодо тканин пацієнта.
Технологія створена в Україні в середині 90-х років ХХ століття з ініціативи академіка Б.Є.Патона.
Морфологічні дослідження, в яких підтверджено попередні емпіричні уявлення, що живі тканини зберігають життєздатність при їх електрозварюванні, проведені в 2008-2010 рр. Встановлено, що на місці застосування електрозварювання швидше, ніж після інших видів втручання, відбувається регенерація тканин з утворенням великої кількості нових судин. Формується ніжний рубець, через який проростають судини, що відрізняє його від усіх інших видів рубців, після застосування будь-яких інших технологій чи скальпеля.
Окрім того, тканини в місці регенерації після електрозварювання не підвладні дії мікроорганізмів, що запобігає нагноєнню рани.
Вказані чинники зумовлюють зменшення вираженості і тривалості запалення, а рубець, що утворюється, незначно порушує функцію органів в післяопераційному періоді – що загалом визначає легше, швидше та повноцінніше відновлення функції.
Завдяки застосуванню електрозварювальної технології вдається швидко та безкровно здійснювати розділення тканин, мобілізацію органів та судин, видалення пухлин. Вплив на тканини здійснюється тільки між електродами інструменту, без пошкодження прилеглих тканин та органів. Ці властивості технології дозволяють проводити складні оперативні втручання в зонах з багатим кровопостачанням, в умовах тісного прилягання органів одного до другого, наявності запальних змін або рубців після попередніх оперативних втручань, при порушенні згортання крові, а також у ослаблених хворих, особливо похилого віку, у яких мінімальна травматичність втручання має принципове значення.
Вказані обставини нерідко раніше зумовлювали відмову в здійсненні хірургічного лікування у важко хворих.
За допомогою технології електрозварювання вдається розширити показання до оперативних втручань, надати повноцінну допомогу в умовах, які раніше вважались неоперабельними. Прикладами таких втручань є видалення ехінококових кіст печінки без резекції тканини печінки, пухлини підшлункової залози без резекції самої залози, новоутворів малого тазу та заочеревинного простору, ракових пухлин черевної порожнини, що проростають кілька органів.
Загалом застосування електрозварювання супроводжується зменшенням крововтрати на 60-85%, скороченням тривалості операції на 20-50%. Великою перевагою технології електрозварювання перед іншими методами розділення та з'єднання живих тканин є відсутність ниток, скобок, клею, інших сторонніх тіл.
У тісній творчій співпраці з відділенням патологічної анатомії (завідувач – проф., д.мед.н. С.Г.Гичка) у 2008-2010рр. встановлені особливості структури електрозварного шва живих тканин, а у 2011-2012 рр. виявлені особливості проходження високочастотного струму через живу тканину.
Встановлено, що електрозварний шов стійкий до ферментативного розсмоктування, залишається в тканинах тривалий період часу, достатній для успішної регенерації тканин. В той же час, у відповідь на наявність зварного шва в організмі не виникають імунопатологічні процеси ні на загальному, ні на місцевому рівні.
Розкрите структурне підґрунтя абластичної, гемостатичної та асептичної дії електричного струму, що лягло в основу сформульованої концепції виключної доцільності застосування електрозварювальних технологій при проведенні онкологічних операцій, операцій на багатих кровоносними судинами органах і тканинах, як засобу зменшення крововтрати, метастазування та інфекційних ускладнень.
Використання електрозварювання підвищує абластичність виконання онкологічних операції, оскільки лімфатичні вузли навколо пухлини можна видалити шляхом акуратного відділення їх від оточуючих тканин, а капсула вузлів під впливом електричного струму набуває додаткової міцності, що запобігає розсіюванню ракових клітин в операційному полі. Під час видалення лімфатичних вузлів заварюються лімфатичні судини, завдяки чому не утворюються скупчення лімфи (лімфоми) в післяопераційному періоді.
В проктології застосування технології електрозварювання дозволило не тільки вдосконалити існуючі способи висічення гемороїдальних вузлів, але і розробити способи лікування геморою та перекриття патологічного кровотоку в ділянці гемороїдальних вузлів під слизовою оболонкою та через слизову оболонку.
Таке оперування виключає необхідність накладання загальноприйнятих стискаючих швів, що зменшує післяопераційний біль, сприяє швидшій та кращій післяопераційній реабілітації пацієнта. При лікуванні хронічного парапроктиту, глибокої анальної нориці (ходу) можливість застосування електрозварювання місця виникнення ураження спричинила розробку нових способів оперативних втручань. Операція здійснюється без пересічення анального сфінктеру, що виключає післяопераційне нетримання калу, звичне після видалення глибокої нориці. Одночасно вдається в кілька разів зменшити ймовірність рецидиву нориці.
Важливою є можливість ефективного лікування як гострої, так і хронічної анальної тріщини з надійним та тривалим зняттям спазму анального сфінктеру. Для цього використовуються як спеціальний вибір техніки виконання оперативного втручання, так і введення новітніх препаратів в ділянку сфінктера з подальшим застосуванням комплексу заходів. Це виключає необхідність насильного механічного розтягнення сфінктеру, загальноприйнятого в попередні роки. Саме механічне розтягнення було причиною ослаблення сили стискання сфінктеру і нетримання калу в післяопераційному періоді при застосуванні традиційних способів лікування.
В галузі урології в Центрі розроблений спосіб позадулобкового позаміхурового видалення аденоми передміхурової залози (простати) без розрізу сечового міхура. При використанні цього способу тривалість виконання операції скорочується втричі, крововтрата становить біля 50 мл, пацієнт має можливість ходити вже через 4-6 годин, виключається можливість виникнення післяопераційного нетримання сечі, оскільки не відбувається травмування стінки та сфінктеру сечового міхура. Дані урофлоуметрії свідчать про швидку нормалізацію сечовипускання після позадулобкового позаміхурового видалення простати
Напрямом роботи фахівців Центру є розкриття нових можливостей застосування електрозварювальної технології та розробка найбільш ефективних і функційно ощадливих способів хірургічного лікування