Фахiвцi Центру

Керівник Центру, С.Є.Подпрятов, хірург, д.мед.н., заслужений лікар України, лауреат Державної премії України (на фото 1 – ліворуч). Після отримання вищої медичної освіти з 1976 р. працював в Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії (нині – Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова), де пройшов шлях від лікаря-інтерна до керівника відділення. З 1988 р. працює в Київській міській клінічній лікарні № 1. 

К.мед.н. онколог І.П.Іванов (фото 1 - праворуч) після отримання вищої медичної освіти в 1961 р. працював в дільничній лікарні, потім в Київському науково-дослідному інституті рентген-радіології і онкології (нині – Національний центр раку), Київському онкодиспансері. З 1978 р. працює в Київській міській клінічній лікарні № 1.

Фото 1. С.Є.Подпрятов (ліворуч) та І.П.Іванов (праворуч) обговорюють результати обстеження.

К.мед.н., проктолог, хірург С.С.Подпрятов після отримання вищої медичної освіти в 1996 р. працював в Республіканському проктологічному центрі на базі Київської міської клінічної лікарні № 18. З 1999 р. працює в Київській міській клінічній лікарні № 1.

Хірург вищої категорії В.В.Салата (фото 3) після отримання вищої медичної освіти в 1994 р. працював в Київській міській клінічній лікарні № 15. З 1997 р. працює в Київській міській клінічній лікарні № 1.

Фото 3. На виробничій нараді (зліва направо) В.В.Салата, Ю.О.Татаренко, О.С.Кузькова, Т.І.Лавріцька.
Хірург вищої категорії, уролог В.В.Іваха після отримання вищої медичної освіти в 1993 р. працював в міських лікарнях Криму. З 2008 р. працює в Київській міській клінічній лікарні № 1.
Результативне лікування хворих, високі наукові досягнення неможливі без висококваліфікованої, старанної роботи середнього та молодшого медичного персоналу. Під контролем старшої медичної сестри Т.І.Лавріцької та сестри-господарки В.М.Шундік (фото 4) постійно дотримуються стандарти медичних маніпуляцій, підтримується безпечний санітарно-гігієнічний режим.

Фото 4. Середній та молодший медичний персонал Центру Ю.О.Татаренко, М.Л.Тужикова, Л.В.Медведь, Т.І.Лавріцька, Р.Г.Подолинна, В.М.Шундік.
Медичні сестри та санітарки поєднують виконання призначень і догляд, створюють атмосферу доброзичливості і підтримки, що усуває страх хворого, полегшує сприйняття медичних процедур і оперативного втручання.

Дружна, злагоджена робота всього колективу є запорукою подальших успіхів, нових досягнень.