Хірургічне лікування ожиріння

Однією з новітніх розробок Центру є спосіб лікування ожиріння та цукрового діабету переміщенням ділянок тонкої кишки – ілеодуоденопластика (фото 23).

Хірургія ожиріння

Фото 23. Схема операції ілеодуоденопластики

За допомогою технології електрозварювання вдається швидко мобілізувати потрібні судини та ділянки кишки, що є складним у хворих на ожиріння. При цьому не використовуються нитки та скобки, що важливо для попередження виникнення нагноєння тканин, хронічного запалення в товщі жирової клітковини та на тлі ослабленого імунітету.

Проведені морфологічні, рентгенологічні, біохімічні та гормональні дослідження дозволили виявити різні за функціональною активністю ділянки тонкої кишки, в тому числі відповідальні за регуляцію обміну вуглеводів та жирів (фото 24).

Хірургія ожиріння

Фото 24. Визначення особливостей кровопостачання ділянок тонкої кишки

Отримані дані служать основою для вибору оптимальної довжини функціонуючих сегментів кишки, які включаються в процес травлення при виконанні оперативного втручання. Безпосереднім наслідком виконання операції є ліквідація цукрового діабету ІІ типу, що підтверджується нормалізацією рівнів С-пептиду та інсуліну (фото 25 1, 2).

. Хірургія ожиріння

Фото 25.1 Рівень С-пептиду до та після виконання ілеодуоденопластики.

Хірургія ожиріння

Фото 25.2 Рівень інсуліну до та після виконання ілеодуоденопластики.

В термін 6 місяців і пізніше після операції нормалізується обмін ліпідів (фото 26 ), що супроводжується зворотнім розвитком атеросклеротичних змін стінок судин і зменшенням клінічних проявів атеросклерозу.

Хірургія ожиріння

Рис.26.1. Рівень холестеріну

Хірургія ожиріння

Рис. 26.2. Зміни тригліцерідів

Хірургія ожиріння

Рис.26.3 Рівень ліпопротеїдів високої щільності

Хірургія ожиріння

Рис. 26.4. Рівень ліпопротеїдів низької щільності

Хірургія ожиріння

Рис. 26.5. Рівень ліпопротеїдів дуже низької щільності

На сьогодні є пацієнти, у яких нормалізація рівня глюкози в крові без прийому глюкозознижуючих препаратів зберігається понад 5 років після виконання операції.

Зважаючи на новизну та велике соціальне і медичне значення вказаної розробки, Міністерство охорони здоров'я України затвердило проведення досліджень за темою «Корекція цукрового діабету шляхом зміни метаболізму переміщенням здухвинної кишки», яке здійснюється в Центрі під егідою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ректор – академік НАМН України Ю.В.Вороненко.

Оскільки всмоктування їжі після виконання операції ілеодуоденопластики відбувається лише на обмеженій ділянці здухвинної кишки, у пацієнтів в післяопераційному періоді знижується маса тіла. Величина зниження зумовлена довжиною петлі кишки, яка бере участь у травленні, визначається планом операції і може бути різною відповідно до завдань лікування.

Можливість зміни хірургічним способом характеру рецепції та засвоєння їжі відкриває перспективу ефективного лікування порушень моторики дванадцятипалої кишки (дискінезії, дуоденостазу), демпінг-синдрому як післяопераційного так і вродженого, а також закрепу.