Iсторiя створення

1. Історія електрозварювальної хірургії та центру

Центр створений за ініціативи Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона як форма співпраці медичної та інженерної науки, осередок безпосереднього визначення найбільш перспективних об'єктів взаємодії фундаментальної науки, інженерів та медиків, а також найбільш ефективний спосіб двостороннього зв'язку розробників медичного обладнання: інженерів та хірургів.

1.1 Виникнення та розвиток електрозварювальної хірургії

Технологія електрозварювання живих тканин винайдена в Україні в середині 90-х років ХХ століття з ініціативи академіка Б.Є.Патона. Під керівництвом академіка В.К.Лебедєва були розроблені математична модель процесу та лабораторні зразки джерела живлення і інструментів. Перші дослідження проводили інженери Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова та клініки «Охматдит» м. Києва.

Вагомий внесок в розвиток технології зробили колективи інженерів Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона під керівництвом д.т.н. О.В.Лєбедева, експериментального відділу Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова під керівництвом проф. Ю.О.Фурманова, Центрального клінічного госпіталю СБУ під керівництвом чл.-кор. НАМН України М.П.Захараша, відділу лапароскопічної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова під керівництвом проф. М.Ю.Ничитайло, кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика спільно з Київською міською клінічною лікарнею № 17 під керівництвом проф. А.В.Макарова, Київської міської клінічної лікарні № 1 під керівництвом д.мед.н. С.Є.Подпрятова, кафедри ветеринарної хірургії Національного університету біоресурсів та природокористування під керівництвом проф. О.Ф.Петренко. Активну участь в організації та проведенні досліджень, поширенні технології в Україні та за кордоном взяла Міжнародна асоціація «Зварювання» під керівництвом к.т.н. О.М.Іванової (фото 1).


Фото 1. Розробники технології електрозварювання живих тканин. 2004 р. Перший ряд, зліва направо

1.2 Поширення та результати впровадження електрозварювальної хірургії

З 2001 р. Міністерство охорони здоров'я України дозволило використовувати технологію електрозварювання в лікувальних закладах держави.

Створення технології відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки 2004 р. (kdpu-nt.gov.ua) (фото 2).


Фото 2. Після вручення Державної премії України за розробку технології електрозварювання живих тканин. Перший ряд зліва направо: М.П.Захараш, А.В.Макаров, С.М.Ніколаєнко, Б.Є.Патон, В.Г.Кремень, О.М.Іванова, В.К.Лебедєв. Другий ряд, зліва направо: Ю.М.Захараш, М.Ю.Ничитайло, Ю.О.Фурманов, О.В.Лебедєв, С.Є.Подпрятов

Завдяки активній діяльності американської компанії CSMG під керівництвом D.Robbins джерело живлення та інструмент для електрозварювання судин запатентовані (1999 р.) та дозволені до використання (2006 р.) в США та країнах Європейського Союзу. В 2010 р. розроблені джерело живлення (фото 3) та інструменти (фото 4) нового покоління.


Фото 3. Розвиток обладнання для електрозварювальної хірургії.


Фото 4. Базовий інструмент для електрозварювальної хірургії.

В Україні технологія електрозварювання живих тканин з використанням джерел живлення різних модифікацій застосована при виконанні понад 100000 операцій більше, ніж в 50 клініках. Відмічені вагомі переваги електрозварювальної технології в порівнянні з іншими способами розділення та з'єднання живих тканин:

  • мала травматичність, що зумовлена легкістю розділення тканин та органів, простотою та надійністю перекриття судин будь-якого діаметру;
  • безкровність маніпуляцій, зменшення загальної крововтрати на 60-85%;
висока технологічність:
  1. більшість маніпуляцій виконується за допомогою одного інструменту, не потрібно почергово користуватись ножицями, затискачем, висушувати місце операції, перев'язувати судини;
  2. висока швидкість маніпуляцій, зумовлена вказаними властивостями технології;
  3. відсутність інфікування місця втручання;
  4. відсутність в організмі пацієнта сторонніх тіл (ниток, скобок і т.ін.);
  5. загоєння з утворенням ніжного рубця.
1.3 Історія виникнення центру

Хірурги Київської міської клінічної лікарні № 1 за рекомендацією академіка О.О.Шалімова (фото 5) беруть участь в розробці, проведенні експериментальних досліджень та клінічному впровадженні технології електрозварювання живих тканин з 2002 р.


Фото 5. Рекомендація академіка О.О.Шалімова.

Стендові експериментальні дослідження проводили в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України (фото 6).


Фото 6. Академік Б.Є.Патон цікавиться результатами експерименту.

Результатами експериментів цікавились і брали в них участь фахівці не тільки України, але і інших країн. На фото 7 проведення експерименту за участі проф. А.В.Макарова і американських фахівців C. Richard Piazza та Barton P. Bandy


Фото 7. В лабораторії Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона. Зліва направо: С.С.Подпрятов, C. R. Piazza, B. P. Bandy, А.В.Макаров, Д.Д.Кункін, С.Є.Подпрятов.

Виконано понад 2500 стендових досліджень. Розроблені основні вимоги до загальнохірургічного електрозварювального інструменту та визначене медико-технічне завдання для джерела живлення. Експерименти на тваринах проводили в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (фото 8).


Фото 8. Зліва направо О.Ф.Петренко, С.Є.Подпрятов, С.С.Подпрятов при підготовці до проведення операції з електрозварювання живих тканин в операційній кафедри ветеринарної хірургії Національного університету біоресурсів та природокористування.

Здійснено понад 1500 досліджень в гострих та хронічних експериментах. Розроблений спосіб перекриття судин діаметром до 14 мм. При цьому міцність електрозварного шва становить не нижче 500 мм рт.ст. Розроблений спосіб одномоментного накладання електрозварного міжкишкового анастомозу. Міцність шва гарантує його надійність в умовах клініки. Морфологічні дослідження, в яких встановлено, що живі тканини зберігають життєздатність при їх електрозварюванні, проведені в 2008-2010 р.р. проф. С.Г.Гичкою (фото 9).


Фото 9. Проф. С.Г.Гичка (в центрі) в операційній кафедри ветеринарної хірургії Національного університету біоресурсів та природокористування пояснює американським фахівцям особливості структури електрозварного шва.

Результати експериментальних досліджень детально висвітлені на сайті www.zvarka.org.

Лікарі Київської міської клінічної лікарні №1 внесли вагомий внесок у створення атласу «Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия» (фото 10) і є співавторами його 12 розділів. Атлас видано в 2009 р. та перевидано китайською мовою в 2011 р.


Фото 10. Атлас «Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия»

За матеріалами досліджень та клінічного впровадження технології захищено 3 дисертації кандидатів медичних наук: Ю.М.Гупало «Обгрунтування хірургічних методів покращення кровопостачання стопи у хворих на цукровий діабет» (2008), О.Є.Швед «Перекриття судин з використанням методу електрозварювання» (2009), С.С.Подпрятов “Збереження функції відхідника при хірургічному лікуванні геморою” (2009) (www.nbuv.gov.ua) (фото 11).


Фото 11. О.Є.Швед доповідає результати досліджень

Дані, отримані при проведенні вказаних досліджень, використані при розробці двох модифікацій джерела живлення першого покоління та приладу другого покоління. Результатами розробки технології електрозварювання живих тканин цікавляться керівники Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я України та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, провідних наукових медичних закладів держави (фото 12)


Фото 12. Зліва направо проф.М.Ю.Ничитайло, начальник ГУОЗ м.Києва Р.О.Моісеєнко, президент НАМН України А.М.Сердюк, д.т.н. Г.С.Маринський, д.т.н. О.В.Чернець, Ю.З.Буряк при проведенні експерименту в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона

Висока якість роботи електрозварювального обладнання і його постійне вдосконалення забезпечується тісною співпрацею Центру з відділом електрозварювання та споріднених технологій в медицині Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, керівник відділу д.т.н. Г.С.Маринський (фото 13).


Фото 12. Ю.З.Буряк, Г.С.Маринський, О.В.Чернець при тестуванні обладнання в лабораторії Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона

Центр створено наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва від 19.04.2011 № 160 та наказом по Київській міській лікарні №1 від 19.05.2011 №145.

Центр розміщений на дев'ятому поверсі в типовій секції №2 палатного корпусу лікарні.