Структура Центру

Центр створений за ініціативи Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона як форма співпраці медичної та інженерної науки, осередок безпосереднього визначення найбільш перспективних об'єктів взаємодії фундаментальної науки, інженерів та медиків, а також найбільш ефективний спосіб двостороннього зв'язку розробників медичного обладнання та хірургів. 
Центр тісно співпрацює з відділом електрозварювання та споріднених технологій в медицині Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, керівник відділу д.т.н. Г.С.Маринський (фото 1).
Фото 1. Керівник відділу електрозварювання та споріднених технологій в медицині Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона, д.т.н. Г.С.Маринський 

Провідні працівники Центру є виконавцями фрагментів наукових робіт, що здійснюються в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона.
Працівники Центру здійснюють хірургічні втручання, ведуть амбулаторний прийом у Центрі, та віддалені онлайн-консультації в мережі Інтернет через форум.
Центр тісно співпрацює з іншими підрозділами Київської міської клінічної лікарні №1, в першу чергу: відділенням патологічної анатомії (завідувач – проф., д.мед.н. С.Г.Гичка), відділенням ендоскопії (завідувач – к.мед.н. Л.М.Рижій), відділенням ультразвукової діагностики (завідувач – І.М.Слободянюк), відділенням рентгенології, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії (завідувач – М.М.Петровський), лабораторіями цитології (завідувач – к.мед.н. В.П.Рогачова), біохімії (завідувач - , бактеріології (завідувач З.Є.Симонова).
З метою забезпечення високого науково-методичного рівня медичних досліджень та організації навчання хірургів Центр тісно співпрацює з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Співробітники Центру є виконавцями науково-дослідних робіт, зареєстрованих в академії.